27.02.2019r.

Z tej strony od poniedziałku, 4 marca będziecie Państwo mogli pobrać dokumenty rekrutacyjne.

Znajdziecie tutaj także informacje dotyczące rekrutacji.

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty


Zapoznaj się z naszą oferta tutaj:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 61-8775-381
w celu umówienia indywidualnego spotkania z dyrektorem przedszkola.

15.02.2019

Niepubliczne Przedszkole Liczmanek uczestniczyć będzie w rekrutacji miejskiej (system "Nabór") na rok szkolny 2019/20.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ROZPOCZYNA SIĘ 4. MARCA 2019 ROKU

- WNIOSKI BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ W PRZEDSZKOLU W PIERWSZYM ETAPIE W DNIACH 4 MARCA DO 15 MARCA

- WYNIKI OGŁOSZONE ZOSTANĄ 4 KWIETNIA O GODZINIE 12:00 (NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE)

- RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH ZOBOWIĄZANI SĄ POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA W DNIACH: 4 - 9 KWIETNIA 2019

WAŻNE,

w postępowaniu rekrutacyjnym nie uwzględniamy wniosków Rodziców dzieci zamieszkałych poza Poznaniem oraz z rocznika 2017 (i młodszych).Uchwała Nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są równe opłatom w przedszkolach miejskich, tj. 1zł za każdą godzinę dziennie, przy czym 5 GODZIN  POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU KAŻDEGO DNIA JEST NIEODPŁATNYCH.

Dodatkowo pobierana jest opłata za żywienie. W tym roku szkolnym (2018/19) wynosi ona 9zł/dzień.

Rodzice dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. "zerówkę" ponosza opłaty wyłącznie za żywienie.