W CHWILI OBECNEJ NIE DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI NA ROK SZKOLNY 2020/21