20.04.2020

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Liczmanek po 1 etapie procesu rekrutacyjnego:

9.04.2020

POSTĘPOWANIE PO ZAPOZNANIU SIĘ Z WYNIKAMI REKRUTACJI z dnia 9.04.2020r:

___________________________________________________________________________________________________________________

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH:

9-16 KWIETNIA 2020 -Potwierdzanie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2020/2021 przez rodziców /opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

W JAKI SPOSÓB POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII:

- OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIŁY FORMULARZ ELEKTRONICZNIE MOGĄ TAKŻE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,

- OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIAŁY WNIOSEK RĘCZNIE MUSZĄ POBRAĆ FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI, WYPEŁNIĆ GO, PODPISAĆ I PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES MAILOWY:

przedszkoleliczmanek@gmail.com

-LUB PRZEPISAĆ PEŁNĄ TREŚĆ FORMULARZA, PODPISAĆ I PRZESŁAĆ SKAN NA POWYŻSZY ADRES MAILOWY

-20 KWIETNIA 2020 GODZ.12:00 - Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych(potwierdzonych) i listy dzieci nieprzyjętych.


INSTRUKCJA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ORAZ FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

_________________________________________________________________________________________________________________________

RODZICE DZIECI NIEPRZYJĘTYCH:

- od 20 kwietnia przez 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole,

- po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (max. w ciągu 5 dni) możecie Pa ństwo złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole.

- jeśli placówka posiada wolne miejsca można także wziąć udział w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ponownie skłądając wniosek o przyjęcie do przedszkola w terminie:  22-25 czerwca 2020

Więcej informacji uzyskacie Państwo od dyrektora placówki, pod numerem telefonu: 519 149 393.

_________________________________________________________________________________________________________________________

RODZICE DZIECI "PRZESUNIĘTYCH" DO INNYCH PLACÓWEK:

- POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (PATRZ WYŻEJ W PUNKCIE: "RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH) NALEŻY ZŁOŻYĆ W PLACÓWCE, DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO PRZEKIEROWANE,

INSTRUKCJA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ORAZ FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

- PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU TAKŻE PRAWO DO ODWOŁANIA - procedura opisana została wyżej w częsci dla rodziców dzieci nieprzyjętych.

W RAZIE PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z DYR. PRZEDSZKOLA POD NUMEREM TELEFONU: 519 149 393.

Rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się 10. i potrwa do 24. marca.
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo pod tym linkiem:
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

ZAPRASZAMY DO LICZMANKA!

REKRUTACJA 2020/21

TERMINY

REKRUTACJA PODSTAWOWA

10-24 marca 2020 1. etap rekrutacji, składanie wniosków

9 kwietnia godz 12:00 - wyniki

9-16 kwietnia – potwierdzenie woli przyjęcia – PISEMNIE

20 kwietnia – oficjalne wyniki 1. etapu rekrutacji


REKRUTACJA UZUPELNIAJĄCA

22-25 czerwca – składanie wniosków

3 lipca godz 12:00 – ogłoszenie wyników

3-7 lipca – potwierdzenie woli – PISEMNIE

9 lipca – ogłoszenie końcowych wyników


UCHWAŁA NR XXII/401/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

Jeśli chcą Państwo poznać nasze przedszkole, zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrektor Natalią Nowakowską. Podczas spotkania poznacie naszą ofertę, obejrzycie przedszkole oraz uzyskacie odpowiedzi na wszelkie pytania.
Na spotkanie możecie się Państwo umówić pod numerem telefonu 61 8775 381.

Serdecznie zapraszamy.