Poznań, dnia 16 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice,
Przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LICZMANEK W POZNANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19  I WYTYCZNE GIS, MZ.

2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW I ANKIETA ORAZ KLAUZULA RODO

3. PYTANIA I ODPOWIEDZI. 


WAŻNE!

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy osoby zainteresowane pobytem dziecka w przedszkolu w okresie trwania pandemii o  przesłanie zwrotne  do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać  POWRÓT).  ADRES E-MAIL: PRZEDSZKOLELICZMANEK@GMAIL.COM

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 20 maja 2020r. (środa)

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet przekaże informację (telefonicznie, mailowo) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji  o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy  o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).  ADRES EMAIL: PRZEDSZKOLELICZMANEK@GMAIL.COM