LICZMANKOWE ZAJĘCIA INNOWACYJNE

Poza codziennymi zajęciami dydaktycznymi oraz wydarzeniami specjalnymi w każdej grupie (bale, pikniki rodzinne, dni tematyczne, i wiele innych - zamierzenia dydaktyczne oraz kalendarz wydarzeń specjalnych zawsze do wglądu rodzica
w przedszkolu oraz na stronie internetowej),
realizujemy też autorskie programy zajęć innowacyjnych!

Popołudniami (między godziną 14 a 15) szczególnie z myślą o mądrym i twórczym uatrakcyjnieniu czasu dzieciom, które przebywają dłużej
w przedszkolu, realizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania.

W roku 2019/20 należą do nich:


OFERTA ZAJĘĆ INNOWACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/20 W PRZYGOTOWANIU!

ZOSTANIE PRZEDSTAWIONA PODCZAS WRZEŚNIOWYCH ZEBRAŃ I W FORMIE KOMUNIKATÓW NA STRONIE WWW ORAZ W HOLU PRZEDSZKOLA