LICZMANKOWE ZAJĘCIA INNOWACYJNE

Poza codziennymi zajęciami dydaktycznymi oraz wydarzeniami specjalnymi w każdej grupie (bale, pikniki rodzinne, dni tematyczne, i wiele innych - zamierzenia dydaktyczne oraz kalendarz wydarzeń specjalnych zawsze do wglądu rodzica
w przedszkolu oraz na stronie internetowej),
realizujemy też autorskie programy zajęć innowacyjnych!

Popołudniami (między godziną 14 a 15) szczególnie z myślą o mądrym i twórczym uatrakcyjnieniu czasu dzieciom, które przebywają dłużej
w przedszkolu, realizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania.

W roku 2017/18 należą do nich:

Kosmiczna przygoda międzyplanetarna – z elementami wiedzy o kosmosie

ZwierzoWiedz, czyli przedszkolaki poznają zwierzaki.


OFERTA ZAJĘĆ INNOWACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/19 W PRZYGOTOWANIU!

ZOSTANIE PRZEDSTAWIONA PODCZAS WRZEŚNIOWYCH ZEBRAŃ I W FORMIE KOMUNIKATÓW NA STRONIE WWW ORAZ W HOLU PRZEDSZKOLA
KOSMICZNA PODRÓŻ MIĘDZYPLANETARNA

Projekt dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Uwzględnia planowane poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas świata oraz wzbogacanie wiedzy w zakresie przestrzeni kosmicznej.

 Zajęcia w danej grupie odbywają się dwa razy w miesiącu, a ich celem jest kształtowanie postawy ciekawości oraz chęci badania tego, co nam bliskie i dalekie.

Biorąc pod uwagę naturalną ciekawość i aktywność dzieci, chęć zdobywania coraz to nowej wiedzy oraz umiejętność twórczego myślenia, zaproponowałam zajęcia, które w atrakcyjny sposób mają wprowadzić dzieci w tematykę Wszechświata.

Realizując poszczególne tematy, rozwija się wyobraźnia i ekspresja fantastyczna u dzieci, zajęcia zachęcają do aktywności twórczej, pobudzają do głębszego myślenia i zadawania pytań.                                                                                     

Aby zaznajomić się z tematyką przestrzeni kosmicznej, dzieci stopniowo będą poznawały poszczególne „elementy” Wszechświata oraz wzbogacały czynne słownictwo w tym zakresie.

Dowiedzą się co to jest Układ Słoneczny, Słońce, planety, gwiazdy, mgławice, droga mleczna, poznają charakterystyczne cechy poszczególnych planet oraz wiele innych ciekawostek związanych z powstaniem i badaniem kosmosu.

Metody wykorzystywane podczas realizacji projektu to: oglądowa, słowna, badawcza, zabawowa, zadaniowa. Dzieci będą miały możliwość eksperymentowania i badania. Wykonają swoje własne małe projekty, które rozwiną ciekawość, pobudzą zainteresowanie i zachęcą do aktywności. 

Dzieci uświadamiają sobie, że istnieje coś więcej niż tylko nasza planeta, na której żyjemy. Wiedzą, iż Wszechświat jest nieskończenie wielki, poszerzając przy tym słownik pojęciowy o wyrazy związane z Kosmosem. Zajęcia rozbudzają ciekawość i rozwijają wyobraźnie. Zachęcają dzieci do udziału w konkursach (Liczmankowy konkurs na model układu słonecznego), angażując w zabawę całą rodzinę.


ZWIERZOWIEDZ, czyli przedszkolaki poznają zwierzaki


Celem zajęć jest wzbudzenie u dzieci ciekawości i zainteresowania światem zwierząt, a także ukształtowanie właściwego stosunku wobec nich. Tematyka zajęć dotyczy zwierząt żyjących na różnych kontynentach, ich zachowań, sposobów odżywiania i ich roli w środowisku. Dzieci poznają wiele ciekawostek na ich temat oglądając ilustracje i filmy. Zdobywanie wiedzy odbywa się również poprzez aktywność dzieci np. tworzenie prac plastycznych, rozwiązywanie zagadek, ekspresję ruchową. Program realizowany jest w roku szkolnym 2017/2018.

Dzieci zapoznają się ze światem zwierząt, występujących na różnych kontynentach. Dostrzegają zależność między budową zwierząt a ich funkcjonowaniem. Wiedzą jaką rolę pełnią poszczególne zwierzęta w środowisku i życiu człowieka. Wyrażają szacunek i prezentują odpowiednią postawę wobec zwierząt.
W poprzednich latach realizowaliśmy także:

Liczmankowy klub detektywa – proste eksperymenty naukowe z aktywnym udziałem dzieci

Akademia wyobraźni – zajęcia kreatywnego myślenia z elementami wiedzy o sztuce

Liczmankowy klub podróżnika – zajęcia, podczas których dzieci od najmłodszych lat poznają najdalsze zakątki świata oraz kulturę i zwyczaje ich mieszkańców.

Co roku oferta zajęć jest modyfikowana, zgodnie z obserwowanymi obszarami zainteresowań dzieci.

Na pewno także w roku szkolnym 2018/19 zaskoczymy dzieci czymś interesującym!