W Liczmanku dziecko ma codzienny kontakt z literaturą dziecięcą.

Dodatkowo wspieramy czytelnictwo poprzez projekty:

WYPOCZYTALNIK

MIESIĘCZNIK "CZYTANKA LICZMANKA"

ROZCZYTANY LICZMANEK

REALIZACJĘ PROJEKTU FUNDACJI KULCZYK "MĄDRE BAJKI Z CAŁEGO ŚWIATA"