Jakie zajęcia wspomagające rozwój dziecka oferuje Liczmanek?

1. Cotygodniowe zajęcia umuzykalniające

2. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez dyplomowaną anglistkę (2xtyg)

3. Codzienny kontakt dzieci z literaturą dziecięcą, bajkami terapeutycznymi.

4. Projekt Rozczytany Liczmanek (więcej w zakładce: Promocja czytelnictwa)

5. Projekt Mądre bajki z całego świata Fundacji Kulczyk (więcej w zakładce: Promocja czytelnictwa)

6. Zajęcia indywidualne z logopedą.

7. Zajęcia indywidualne lub grupowe z psychologiem.

8. Zajęcia innowacyjne, które znaleźć można w zakładce "Zajęcia innowacyjne"

9. Inne wartościowe projekty edukacyjne wybierane przez kadrę pedagogiczną podczas bieżącej pracy.Jak wspomagamy dzieci i rodziców w przezwyciężaniu trudności?

 

1.Obserwacja psychologiczna

2. Indywidualne programy pracy terapeutycznej i korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem wg potrzeb, na podstawie obserwacji.

2. Comiesięczne indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami.

3. Indywidualne spotkania rodziców z psychologiem przedszkolnym.

4. Badania przesiewowe logopedyczne dla dzieci gł. 5- i 6-letnich oraz indywidualna terapia logopedyczna.

5. Popołudniowe spotkania z psychologiem dla rodziców – tematyka dostosowana do potrzeb rodzica; forma warsztatowa lub wykładowa.

6. Indywidualizacja pracy z dzieckiem podczas codziennych zajęć.

7. Zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne u dzieci z psychologiem – grupy starsze.

8. A na dobry początek… 3 DNI ADAPTACYJNE (koniec sierpnia), dzięki którym wspomagamy proces integracji dzieci, a Rodzice poznają nasz zespół podczas wspólnych spotkań.