Jakie zajęcia wspomagające rozwój dziecka oferuje Liczmanek?

1. Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne prowadzone przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego, grającą na instrumentach klawiszowych oraz smyczkowych,

2. Warsztaty teatralne z aktorem/lalkarzem (1xm-c)

3. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez dyplomowaną anglistkę (2xtyg)

4. Comiesięczne spotkania teatralno-muzyczne.

5. Codzienny kontakt dzieci z literaturą dziecięcą, bajkami terapeutycznymi.

5. Projekt Rozczytany Liczmanek (więcej w zakładce: Promocja czytelnictwa)

6. Projekt Mądre bajki z całego świata Fundacji Kulczyk (więcej w zakładce: Promocja czytelnictwa)

7. Inne wartościowe projekty edukacyjne wybierane przez kadrę pedagogiczną podczas bieżącej pracy.

8. Zajęcia innowacyjne, które znaleźć można w zakładce "Zajęcia innowacyjne"Jak wspomagamy dzieci i rodziców w przezwyciężaniu trudności?

 

1.Obserwacja psychologiczna

2. Indywidualne programy pracy terapeutycznej i korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem wg potrzeb, na podstawie obserwacji.

2. Comiesięczne indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami.

3. Indywidualne spotkania rodziców z psychologiem przedszkolnym.

4. Badania przesiewowe logopedyczne dla dzieci gł. 5- i 6-letnich oraz indywidualna terapia logopedyczna.

5. Popołudniowe spotkania z psychologiem dla rodziców – tematyka dostosowana do potrzeb rodzica; forma warsztatowa lub wykładowa.

6. Indywidualizacja pracy z dzieckiem podczas codziennych zajęć.

7. Zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne u dzieci z psychologiem – grupy starsze.

8. A na dobry początek… 3 DNI ADAPTACYJNE (koniec sierpnia), dzięki którym wspomagamy proces integracji dzieci, a Rodzice poznają nasz zespół podczas wspólnych spotkań.