Nasza koncepcja pracy "Jestem badaczem, jestem artystą" obejmuje lata 2014-2018.

W bieżącym roku szkolnym budować będziemy nową koncepcję, licząc na czynny udział rodziców i opiekunów Liczmaniątek w jej projektowaniu.